Bij de aankoop van een Spaanse (vakantie)woning is het zeker van belang om ook gelijk een testament op te laten stellen. Daarvoor heb ik laatst gesproken met mr. R.L Zanardi, een van de vier partners van het Nederlandse notariskantoor Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen. Hij vertelde mij uitgebreid over dit onderwerp waarbij op afspraak, voor iedere situatie een persoonlijk advies wordt gegeven op hun kantoor in Albir of Marbella.

Nederlands erfrecht uniek

Europees gezien is het Nederlands erfrecht uniek in zijn soort. Zo geeft het ons in tegenstelling tot nagenoeg alle andere Europese landen de mogelijkheid onze langstlevende echtgenoot alle touwtjes in handen te geven. 

Bij correct gebruik leidt dit tot een grote mate van rechtszekerheid. Dit is het dagelijkse werk van de Nederlandse notaris. Hij kent de inhoud van zijn ‘gereedschapskist’. Bovendien stelt hij in de voorbereidende fase de juiste vragen, analyseert je persoonlijke situatie en wensen, en geeft advies omtrent wat kan, wat niet kan, en/of wat verstandig is. 

De rol van de Nederlandse notaris

Om te beginnen maakt het voor de rechtsgeldigheid niet uit of het testament op Nederlands of Spaans grondgebied wordt getekend, zolang de handtekening van een Nederlandse of Spaanse notaris er maar onder staat. Belangrijker is dat de inhoud perfect aansluit bij de Nederlandse wet. Dus moet een Nederlandse notaris bij het opstellen daarvan betrokken worden. Daarnaast moet het testament altijd beginnen met jouw verklaring dat de Nederlandse wet van toepassing is op jouw nalatenschap (‘rechtskeuze’). Je krijgt daarmee enorm veel vrijheid om de uiteindelijke vererving van je bezit in overleg met de notaris te ‘sturen’ zoals jij dat wilt. Dit is iets waar de Spanjaarden zélf slechts van kunnen dromen.

Erfbelasting in Spanje en Nederland 

Hiertussen bestaan grote verschillen wat betreft tarieven, vrijstellingen, kortingen en andere regels. Zo kent Nederland bijvoorbeeld de grootse erfbelastingvrijstelling voor de langstlevende en Spanje juist een veel grotere voor kinderen. Omdat er vaak zowel in Nederland als in Spanje wordt geheven over de Spaanse bezittingen is het essentieel dat bij de voorbereiding van de nalatenschap (het testament) en de uitvoering ervan (de nalatenschapsafwikkeling) het optimum wordt gevonden en in de allereerste plaats ‘dubbele belasting’ zoveel mogelijk kan worden voorkomen respectievelijk wordt voorkomen. Het testament en een slimme afwikkeling moeten hier dan in voorzien. Met een ‘gewoon’ langstlevende testament lukt dat niet. 

De Nederlandse notaris met know-how in Spanje

Nederlandse notarissen die ervaring hebben met nalatenschapsafwikkeling in Spanje weten precies hoe zij de Spaanse instanties moeten informeren, én wat daarbij juist kan worden weggelaten, voor een soepele afwikkeling in Spanje en het voorkomen van onnodige vragen bij Spaanse instanties.”

Hak en Rein Vos heeft als enig Nederlands notariskantoor ook een (advies)kantoor in Spanje, gevestigd in Albir (L’Alfas del Pi) aan de Costa Blanca. Renato Zanardi is hier permanent aanwezig voor advies over het maken van inhoudelijk correcte testamenten naar Nederlands erfrecht (en aanverwante onderwerpen). Daarnaast houden de ervaren en 100% tweetalige medewerkers zich bezig met het voortvarend en fiscaal zo gunstig mogelijk afwikkelen van nalatenschappen van Nederlanders in Spanje.

Conclusie

Nederlanders mogen zich gelukkig prijzen met het ‘Nederlandse erfrecht’ wat echter wel betekent dat de nabestaanden hulp nodig hebben om de voordelen van het Nederlandse erfrecht te kunnen verzilveren. Als de Nederlandse notaris dan ook nog eens de formaliteiten en fiscale afwikkeling in Spanje voor zijn rekening kan nemen is dat een luxe voor de nabestaanden.

Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen

Zie ook: www.erfrechtinspanje.nl